//
you're reading...
asylum seekers, refugees

Hunger strike of stateless Kurds from Syria is escalating Position of NGO group regarding the regulation of the status and rights of Ajanib Kurds from Syria – Απεργία πείνας Κούρδων Σύριων: Κοινή ανακοίνωση ΜΚΟ

Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά   NGO groups     On Thursday May 14th at 3 pm Kurdish refugees from Syria are protesting outside the Parliament demanding a just treatment from the Republic of Cyprus. After months of mobilizations, four protesters are already on a hunger strike, in a last effort to show the difficult status of their position, with the responsibility of the state. Sharing the just demands of the strikers and with regards to the difficulties that refugees in general face in Cyprus, we are supporting their struggle and are protesting with them. We call upon you to provide your support.

Joint Statement of NGO group – Monday, May 11th 2015

Hunger strike of stateless Kurds from Syria is escalating

Position of NGO group regarding the regulation of the status and rights of Ajanib Kurds from Syria

Alsatar Abdel and Mahmoud Hassan, Kurds from Syria (Ajanib), were forced in August 2005 to leave Syria due to the violation of their human rights. In October 2014 they began a hunger strike together with other Kurdish refugees from Syria (Ajanib), to demand from the government to proceed with the examination of their requests for asylum after a seven-year delay. In December 2014 the strikers received the decision of the Refugee Reviewing Authority, which granted them the status of subsidiary protection.

On 27.04.2015 the two Kurds decided once again to proceed with a hunger strike and have announced that from Monday 10.05.2015 they will go on a thirst strike. The reason for the strike is that they regard their granting of subsidiary protection rather than refugee status as unjust. The claims that subsidiary protection status is regarded as inadequate and a source of permanent insecurity are justifiable and are confirmed by the organizations signing this document. We note that the granting of supplementary protection practice rather than refugee status, particularly for persons from Syria of Kurdish origin, is not consistent with the practice of other European Union countries and contradicts with European and International law.

It furthermore ignores the report on the situation in Syria of the UN High Commissioner for Refugees drafted in October 2014, which specifically refers to people of Kurdish origin as a minority that meets the criteria for the determination of refugee status on the basis of Article 1A (2 ) of the Treaty on Refugees of 1951. Moreover, despite recent EU legislation that favors the convergence of rights between subsidiary protection status and refugee status, the distinction in Cyprus of these two regimes not only remains, but has been enhanced with recent changes in legislation and related public policies. On the basis of these changes, is the prevention of the right to family reunification and the non-application of the provision of the Law for granting travel documents to persons with subsidiary protection status.

At the same time, due to the nature attributed to this status, there is the possibility of the protection to be removed at any time, with a real risk of returning in an environment where violence and conflicts are still intense. Recently, authorities have removed the protection status from Iraqis of Palestinian origin, turning them into informal migrants with the result of them being forced to leave Cyprus. The subsidiary protection status holds persons entitled refugee status captive and does not offer them essential opportunities for inclusion and active participation in society, thus intensifying their exclusion. In defense of the right of refugees for a better life and on the basis of the above observations, we are asking from the Republic of Cyprus to respect its international obligations towards refugees from war torn countries.

More specifically we are asking from the Minister of Interior:

1) To ensure that the strikers’ asylum requests will be re-examined and the protesting persons will be recognized as refugees.

2) To proceed to actions (on a legislative as well as political and administrative level) that will bridge the existing gap between the subsidiary protection status and the refugee status, regarding the enabling rights.

3) To reconsider the policy that the authorities seem to follow up to this day that grants subsidiary protection to refugees from warzones and for them to be provided with a status of a recognized refugee.

NGO group

– KISA

– Future Worlds Center

– Initiative against Fascist Threat

– Caritas Migrant Center

– ‘’Theofilos’’ Kurdish Center

– Cyprus Red Cross

– Cyprus Stop Trafficking

——————————————————-

Την Πέμπτη 14 Μαίου στις 3μ.μ. Κούρδοι πρόσφυγες από τη Συρία, διαδηλώνουν έξω από το Κοινοβούλιο με αίτημα τη δίκαιη μεταχείρισή τους από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τέσσερις από τους διαδηλωτές, έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων, βρίσκονται ήδη σε απεργία πείνας, σε μία ύστατη προσπάθεια να αναδείξουν τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί, με ευθύνη της Πολιτείας. Συμμεριζόμενοι τα δίκαια αιτήματα των απεργών και με το βλέμμα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνολικά οι πρόσφυγες στη Κύπρο, στηρίζουμε τον αγώνα τους και διαδηλώνουμε μαζί τους. Σας καλούμε να τους παρέχετε την έμπρακτη υποστήριξή σας. Ακολουθεί το κείμνο στήριξης.

Κοινό Υπόμνημα ομάδας ΜΚΟ – Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Σε κλιμάκωση η απεργία πείνας των απάτριδων Κούρδων από τη Συρία

Τοποθέτηση ομάδας ΜΚΟ αναφορικά με τη ρύθμιση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων των Κούρδων Αντζανίπ από την Συρία

  Ο  Αμπντέλ Αλσατάρ και ο Μαχμούντ Χασάν, Κούρδοι από την Συρία (Ajanib), αναγκάστηκαν τον Αύγουστο του 2005, να εγκαταλείψουν την Συρία λόγω παραβίασης  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.  Τον Οκτώβρη του 2014,  μαζί με άλλες και άλλους πρόσφυγες κουρδικής καταγωγής από την Συρία (Ajanib), κατήλθαν σε απεργία με αίτημα να  προχωρήσει η κυβέρνηση την εξέταση των αιτημάτων τους για άσυλο μετά από επτάχρονη καθυστέρηση εξέτασης τους. Τον Δεκέμβρη του 2014, οι απεργοί έλαβαν την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, η οποία τους παραχώρησε το  καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας.

Οι δύο πρόσφυγες αποφάσισαν εκ νέου να κατέλθουν σε απεργία πείνας στις 27/04/2015 και έχουν ανακοινώσει ότι από την Δευτέρα 10/05/2015 θα προχωρήσουν σε απεργία δίψας. Ο λόγος της απεργίας είναι η εκτίμηση που δικαιολογημένα έχουν πως έχουν αδικηθεί με την  παραχώρηση συμπληρωματικής προστασίας αντί καθεστώτος πρόσφυγα. Οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται από τους απεργούς το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας ως ανεπαρκές και ως ενέχον την ιδιότητα της μόνιμης ανασφάλειας είναι βάσιμοι και επιβεβαιώνονται από τους οργανισμούς που υπογράφουν αυτό το κείμενο.

Σημειώνουμε καταρχάς ότι η πρακτική παραχώρησης συμπληρωματικής προστασίας αντί καθεστώτος πρόσφυγα, ιδιαίτερα σε άτομα κουρδικής καταγωγής από την Συρία,  δεν συνάδει με την πρακτική που ακολουθούν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσκρούει με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Αγνοεί επίσης την έκθεση για την κατάσταση στην Συρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες του Οκτώβρη του 2014, η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα στα άτομα κουρδικής καταγωγής ως μειονότητα που πληροί τα κριτήρια για τον  καθορισμό τους ως πρόσφυγες,  στη βάση του  Άρθρου 1Α(2) της Συνθήκης για τους Πρόσφυγες του 1951.

Επιπλέον, παρά το ότι πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ ευνοεί τη σύγκλιση των δικαιωμάτων μεταξύ καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας και καθεστώτος πρόσφυγα, στην Κύπρο η διάκριση των δύο αυτών καθεστώτων όχι μόνο παραμένει, αλλά έχει ενισχυθεί με πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία και στις σχετικές κρατικές πολιτικές. Στη βάση αυτών των αλλαγών, εμποδίζεται το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση και δεν εφαρμόζεται  η πρόνοια του Νόμου για παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.

Την ίδια στιγμή και λόγω του χαρακτήρα που έχει δοθεί στο  καθεστώς αυτό, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ανακληθεί η προστασία ανά πάσα στιγμή, με υπαρκτό κίνδυνο επαναπροώθησης σε περιβάλλον όπου η βία και οι συγκρούσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Πρόσφατα, οι αρμόδιες αρχές ανακάλεσαν το συγκεκριμένο καθεστώς σε άτομα παλαιστινιακής καταγωγής από το Ιράκ, μετατρέποντάς  τα σε άτυπες μετανάστριες και άτυπους μετανάστες. Οι εν λόγω πρόσφυγες τελικά εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο. Η συμπληρωματική προστασία επομένως καθιστά τα άτομα που δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς δέσμια και δεν τους προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες ένταξης και ενεργούς  συμμετοχής στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να εντείνεται ο αποκλεισμός τους.

Υπερασπίζοντας το δικαίωμα των προσφύγων σε μία καλύτερη ζωή και στη βάση των παραπάνω παρατηρήσεων, ζητάμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να εισακούσει την έκκληση των απεργών και να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της προς τις και τους πρόσφυγες από εμπόλεμες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τον Υπουργό Εσωτερικών:

  • Να διασφαλίσει πως οι αιτήσεις ασύλου των απεργών θα επανεξεταστούν και τα υπό διαμαρτυρία άτομα θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες.
  • Να προβεί σε ενέργειες (τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πολιτικό, αλλά και διοικητικό επίπεδο), ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του καθεστώτος αναγνωρισμένων προσφύγων και ατόμων με συμπληρωματική προστασία, όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά.
  • Να αναθεωρηθεί η πολιτική που οι αρχές φαίνεται να ακολουθούν μέχρι σήμερα παραχωρώντας καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σε πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες και να τους παραχωρείται καθεστώς αναγνωρισμένης/ου πρόσφυγα.

Ομάδα ΜΚΟ

– ΚΙΣΑ

– Future Worlds Center

– Πρωτοβουλία Εναντία στη Φασιστική Απειλή

– Caritas Migrant Center

–  Σωματείο Κούρδων «Θεόφιλος»

– Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

– Cyprus Stop Trafficking

About strengtheningasylum

Strengthening Asylum

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

Post Categories

Archives

%d bloggers like this: